Beskärning

Flera olika beskärningstekniker kan användas för att ge trädet en önskad funktion eller utseende. Det kan vara ett alternativ till fällning om man tycker att trädet är för stort, det kan förebygga konflikter med infrastruktur och minimera risker så som fallande grenar eller haveri i trädkronan. Viss beskärning så som hamling bevarar ett viktigt kulturarv.

Med en så kallad kronreducering minskas kronans storlek, med vår kompetens anpassas kronreduceringens mängd för att trädet fortsatt ska må bra och se bra ut. 

Avlastningsbeskärning minskar tyngd i utsatta delar av kronan samt minskar vindfånget. Mycket erfarenhet krävs för att kunna göra en korrekt avlastningsbeskärning som inte stressar trädet så pass att det tar onödigt stor skada, eller kompenserar den förlorade bladmassan i för stor grad och gör problemet större än det var tidigare.

Säkerhetsbeskärning innebär att man avlägsnar de döda grenar som är potentiellt farliga för personer eller byggnader. En arborists klättertekniker gör att det går att nå alla grenar.

 

 

Trädfällning

En duktig arborist kan avgöra om ett träd behöver fällas eller inte -och bör komma med alternativ till fällning av värdefulla träd. Är det trots allt så att trädet ska fällas, så gör vi det på säkert och effektivt. Finns det plats nog gör vi alltid en precisionsfällning från marken, men står trädet trångt, med känsliga objekt i anslutning, gör vi så kallade sektionsfällning med hjälp av sele, rep och riggningsutrustning. Är det mer kostnadseffektivt med t.ex. skylift eller kranbil använder vi det. Inga träd är för svåra.

Stubbfräsning

Efter fällning av träd kan vi erbjuda stubbfräsning för att t.ex. undvika stubbskott eller för att möjliggöra anläggning av något annat på platsen. Givetvis fräser vi även redan befintliga stubbar. Det är bara att höra av sig!

Konsultation

Vi innehar kompetensen, utbildningen och erfarenheten som krävs för att göra flera olika typer av konsulttjänster.

En okulär besiktning med åtgärdsförslag, eller en riskbedömning enligt TRAQ (Tree risk assesment qualification) är en vanlig och prisvärd konsulttjänst som ger bra inblick i hur ni behöver förhålla er till era träd. Vi erbjuder även avancerade bedömningar med mätverktyg så som resiostograf för att få djupare inblick i rötförlopp i träd, eller bedömning av andra eventuella risker.

Vi utför trädvärderingar enligt alnarpsmetoden vid till exempel skadegörelse av era träd.

Vi kan även göra trädinventeringar och hjälpa er upprätta trädvårdsplaner som ger en långsiktig plan åt ert trädbestånd, vilka träd bör vara kvar? Vilka kan fällas för att ge andra bättre levnadsmiljö, och vilka träd är lämpliga att plantera i framtiden? Dessa frågar besvara vi gärna i en trädvårdsplan.